Medzinárodný putovný festival poézie, 14. - 16.11.2017