Medzinárodný putovný festival poézie, 15. - 16.11.2018

Fotogalerie: